Regulamin

Tory na Warszawskim Bemowie.

1. Zarządzenia główne.
1.1 Treningi odbywają się tylko i wyłącznie w terminach podanych w kalendarzu na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy
1.2 Na torze off-road'owym mogą jeździć jedynie modele w skali 1:10 z napędem elektrycznym.
1.3 Na torze mogą trenować jedynie osoby które znajdują się na oficjalnej liście treningowej.
1.3.Listę treningową stanowią osoby które zgłosiły się poprzez formularz internetowy (lub w wyjątkowych wypadkach bezpośrednio na torze w dniu treningu) i uiściły opłatę.
1.3.b Opłaty w przypadku zgłoszeń internetowych wymagają bezpośredniej wpłaty na konto OSM.
1.3.c Organizator ma prawo odwołać treningi przy zbyt małej liczbie zgłoszonych osób lub z powodu złych warunków pogodowych. Jednocześnie pieniądze które zostały wpłacone przechodzą na kolejny dowolnie wybrany termin treningów.

2. Cennik:

  1 dzień treningu 2 dni treningu
Opłata ulgowa 20 zł 35 zł
Opłata normalna 30 zł 50 zł

2.1 Opłata ulgowa dotyczy członków Automobilklubu Polska, oraz osób z listy OSM.
2.2 Nie istnieje możliwość opłat w innej formie niż wyżej wymienione.
2.3 Opłata jest niezależna od ilości modeli, jakich używa trenujący.

 

3. Zasady ogólne
3.1 Jazdy odbywają się według rozpiski czasowej, którą tworzy organizator (dotyczy zarówno mierzonych jak i nie mierzonych treningów).
3.1.a Aparatury kwarcowe znajdujące się w boksach muszą być bezwzględnie wyłączone.
3.1.b Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych zawodników, niszczenia obiektu lub jego wyposażenia, a także bezwzględny zakaz zaśmiecania.
3.2 Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
    – czterech gniazd z napięciem znamionowym 230V (do dalszego rozgałęziania)
    – przygotowanego toru na poziomie zawodniczym
    – w wybranych terminach urządzenia AMB RC 
3.3. Na torze obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu, osoby nietrzeźwe będą wypraszane z treningów.

Nie stosowanie się do regulaminu w skrajnych przypadkach może skutkować wyproszeniem z terenu Automobilklubu, na którym znajdują się tory, a nawet zakazu wstępu na kolejne treningi.

Uwaga:
Dodatkowe informacje zawarte będą w informatorach na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy.

Start | Informacje | Zawody | OSM | Szkoła RC | Galeria | Media | Forum | Kontakt | 
Copyright C 2007 ATA