Komunikaty


Przed nami nowy sezon halowy. Porozumienie podpisane z Ligą Obrony Kraju nałożyło na nas znacznie więcej obowiązków, więc wszystkim zawodnikom i działaczom związanym z modelarstwem kołowym pragniemy przedstawić podstawowe założenia oraz zasady, na których zamierzamy się oprzeć w najbliższym czasie.

Podstawowym celem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy jest popularyzacja modelarstwa kołowego, głównie wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój modelarstwa kołowego jako takiego. Te cele chcemy realizować poprzez organizację możliwie dużej liczby imprez i zawodów dla najmłodszych, na najróżniejszych poziomach zaawansowania, przy zachowaniu maksymalnie równych szans w rywalizacji. To natomiast osiągniemy poprzez wprowadzenie klas producenckich otwartych dla wszystkich producentów, którzy zaangażują się w popularyzację modelarstwa.

Praca z dziećmi i młodzieżą daje szansę na ciągłe podnoszenie poziomu rywalizacji w klasach mistrzowskich oraz osiąganie coraz lepszych wyników na arenie międzynarodowej. Aby osiągnąć te cele zamierzamy maksymalnie otworzyć się na współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi w środowisku modelarskim. Już dziś zapraszamy kluby i środowiska modelarskie do zgłaszania swoich terminów do kalendarza eliminacji Halowych Mistrzostw Polski w sezonie 2009/2010. W najbliższych dniach przedstawimy propozycję zmian w przepisach sportowych i technicznych do konsultacji przez środowisko modelarskie. Zaproponujemy aby wyniki prac nad nowymi przepisami, po ogłoszeniu zmian przez EFRA, zostały wprowadzone jak najszybciej, wyjątkowo w środku sezonu halowego. Także w najbliższym czasie zaproponujemy wielopoziomową umową sponsorską dla wszystkich producentów i dystrybutorów związanych z modelarstwem kołowym. Zamierzamy także przygotować jasny i przejrzysty system finansowania organizacji zawodów w randze eliminacji i finałów Mistrzostw Polski. W oparciu o zatwierdzony kalendarz sezonu halowego wystąpimy do Ministerstwa Sportu o środki finansowe, które wspomogą wszystkich organizatorów zawodów. Po przedstawieniu naszych propozycji zaproponujemy spotkanie leaderom środowisk modelarskich, w celu omówienia dalszej współpracy przy organizacji zawodów modelarskich.

Będziemy także wspierać wszystkie kluby oraz środowiska modelarskie w działaniach na rzecz utworzenia struktury klubowej w sporcie modelarskim. Postaramy się zdecentralizować organizację rywalizacji sportowej i oprzeć ją o silne kluby organizujące zawody w swoich regionach. Zamierzamy dołożyć wszelkich starań aby przygotować i uprościć system szkolenia sędziów i instruktorów tak, aby w możliwie najbliższym czasie każdy region mógł rozgrywać zawody na różnych poziomach w oparciu o sędziów ze swoich regionów.

Nasze doświadczenia w tym zakresie mogą służyć za przykład dla innych organizacji i klubów. Ściśle współpracujemy z Automobilklubem Polski. Dzięki pomocy Automobilklubu Polski zbudowaliśmy w Warszawie tor asfaltowy i szutrowy, zakupiliśmy dwa urządzenia liczące wraz z oprogramowaniem, szkolimy sędziów, zdobywamy doświadczenie w organizacji imprez w sezonie halowym i letnim. Nawiązaliśmy współpracę ze środowiskami zagranicznymi co zaowocowało m.in. organizacją imprez w cyklu ETS. Mamy nadzieję, że te i wiele innych doświadczeń staną się bazą na której wraz z całym środowiskiem modelarskim będziemy dalej zgodnie popularyzować oraz rozwijać sport modelarski.

Podpisane porozumienie daje szerokie uprawnienia naszemu Stowarzyszeniu. Zaistniałą sytuację traktujemy jako pierwszy krok w kierunku docelowego uporządkowania struktury modelarstwa kołowego w Polsce. Podpisana umowa, inicjatywy podejmowane przez różne kluby oraz środowiska modelarskie, a także nowe otwarcie kierownictwa Ligi Obrony Kraju dają szansę na zbudowanie silnej ale demokratycznej i przejrzystej organizacji modelarskiej.


Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy

Start | Informacje | Zawody | OSM | Szkoła RC | Galeria | Media | Forum | Kontakt | 
Copyright C 2007 ATA