Regulamin

Regulamin Mistrzostw Polski Carrera

 1. Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych uczestników i ich wizerunków na potrzeby informacyjne i marketingowe związane z Mistrzostwami Polski modeli Carrera.
 2. Mistrzostwa Polski modeli Carrera zostaną rozegrane w następujący sposób: w Płocku, Poznaniu i w Warszawie odbędą się eliminacje w wyznaczonych terminach. Informatory dotyczące poszczególnych zawodów będą opublikowane i ogólnodostępne na stronie www.osm-rc.pl. Każda z eliminacji będzie rozgrywana na zasadach opisanych poniżej. Z każdego miasta zakwalifikuje się do półfinału po 30 najlepszych zawodników. W półfinale zostanie wyłonionych 30 najlepszych zawodników, którzy będą walczyć o zwycięstwo w finale.  
 3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 4. Eliminacje będą polegały na uzyskaniu jak najlepszego wyniku.
  1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych jest rejestracja na zawody poprzez system rejestracyjny na stronie organizatora oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości 5zł od uczestnika. Opłaty będzie można dokonać przed startem w eliminacji.
  2. Każdy zawodnik ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki przed startem w celu zapoznania się ze sprzętem.
  3. Każdy zawodnik będzie miał prawo do co najmniej dwóch prób uzyskania najlepszego wyniku. Ilość prób może zostać zwiększona przez organizatora, zależnie od frekwencji uczestników.  
  4. Każdemu zawodnikowi będzie mierzony czas w jakim pokona 30 okrążeń toru.
  5. Do klasyfikacji w eliminacjach będzie brany pod uwagę jeden, najlepszy wynik.
  6. W Poznaniu i Płocku zostanie rozegrana jedna eliminacja.
  7. W Warszawie zostaną rozegrane cztery eliminacje.
  8. Zawodnikom biorącym udział w eliminacjach warszawskich do klasyfikacji będzie brana pod uwagę suma 2 najlepszych wyników z poszczególnych eliminacji.
 5. Półfinał.
  1. Start w zawodach półfinałowych jest bezpłatny.
  2. Każdy zakwalifikowany zawodnik będzie miał prawo do czterech prób uzyskania najlepszego czasu.
  3. Każdemu zawodnikowi będzie miał mierzony czas w jakim pokona 30 okrążeń toru.
  4. Do kwalifikacji będzie brana pod uwagę suma 2 najlepszych wyników z poszczególnych prób.
  5. Do Finału zakwalifikuje się 30 zawodników z najlepszymi czasami.
 6. Finał zostanie rozegrany na tych samych zasadach co półfinał.
 7. Zawody będą rozgrywane na specjalnie przygotowanym torze Carrera dla slot carów w skali 1:32.
 8. Zarówno w eliminacjach, półfinale jak i w finale pomiar czasu będzie dokonywany z wykorzystanie fabrycznego systemu elektronicznego, które będą na bieżąco wyświetlane na ekranie monitora.
 9. W przypadku awarii sprzętu pomiarowego, toru, modelu (nie wynikającego z winy zawodnika) podczas poszczególnych startów, dany wyścig zostanie powtórzony.

STOWARZYSZENIE

Automobilklub Polski Komisja Modelarstwa Kołowego Szkoła RC - Logo AK ATA Racing Team - Logo Kanał RSS portalu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy

Copyright C 2007-2011 OSM