Misja


    Bez odpowiednio stworzonego zaplecza, bez istnienia pasjonatów i bez tzw. “świeżego narybku” nie można mieć nadziei, aby mogło cokolwiek się rozwijać. W każdej dziedzinie, a co za tym idzie również i w każdej dyscyplinie sportowej, jeżeli coś się dzieje, ale tylko wokół zamkniętej grupy, bez możliwości dania szansy nowym i młodym spadkobiercom, trzeba się liczyć, iż prędzej, czy później ta dziedzina umrze śmiercią naturalną.
Spójrzmy co się dzieje z modelarstwem samochodowym RC a także z związanymi z nim zawodami sportowymi RC Car Racing. Od 2 lat firma ATA Sp. z o.o. organizuje i finansuje wszelkiego rodzaju imprezy sportowe, począwszy od lokalnych, skończywszy na ogólnopolskich finałach, której celem od początku była i jest promocja szeroko pojętego sportu a także modelarstwa samochodowego w formie zawodów wyścigowych samochodów zdalnie sterowanych przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. ATA pragnie, aby amatorzy fascynującego hobby, jakim jest RC Car Racing, już od najmłodszych lat pochodzący z różnych części Polski mogli brać wspólnie czynny udział w sportowych imprezach a jednocześnie mogli się kształcić w dziedzinie modelarstwa. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz budowaniu coraz większej bazy najmłodszych zawodników, ATA stworzyła odpowiednie klasy (kategorie) w wyścigach modeli samochodowych RC, które w tak krótkim czasie rozrosły się do organizacji imprez w skali kraju. Klasy te zostały oparte na produktach firmy TAMIYA, japońskiego championa światowego rynku modeli RC przeznaczonych nie dla wybrańców, ale dla szerokiej rzeszy zainteresowanych. Jest rzeczą oczywistą, że gdyby nie dobra dostępność na naszym rynku produktów TAMIYA i co najważniejsze ich przystępne ceny, hobby to ograniczyłoby się do realizacji marzeń grupy tych zapaleńców, których pod względem finansowym byłoby na to stać, natomiast najmłodsi nie mieliby dostępu do rozwijania się w tej sportowo – edukacyjnej dziedzinie. Warto przypomnieć, że dzięki konsekwentnemu wysiłkowi ukierunkowanemu w stronę jak największego naboru młodych uczestników (ok. 200 dzieci) i stwarzania przede wszystkim dla nich możliwości sportowej rywalizacji automatycznie wzbudziło to ogromne zainteresowanie a zarazem podziw rodziców tych uczestników. Toteż, z uwagi na tak ogromne zainteresowanie rodziców, z powodu ogromu pracy, a jednocześnie potrzeby wsparcia finansowego oraz logistycznego, i wreszcie najważniejsze; stworzenia reprezentacji środowiskowej powołano i zarejestrowano Ogólnopolskie Stowarzyszenie Modelarzy. Członkami tego Stowarzyszenia w większości są rodzice, ale również mile widziane są wszelkiego rodzaju szkolne kółka modelarskie, kluby, itp. Stowarzyszenie ma pełne wsparcie od firmy ATA, której również celem jest gromadzenie jak największej liczby najmłodszych uczestników w różnego rodzaju imprezach oraz zawodach modelarskich. Czeka nas mnóstwo pracy, ponieważ w naszym kraju tkwi wśród dzieci i młodzieży ogromny potencjał. W tym miejscu nasuwa się pytanie: czy w Polsce nie może rozwijać się ten sport podobnie jak w innych krajach? My odpowiadamy: może i będzie się rozwijać. Dla przykładu w Czechach i Słowacji we wszystkich klasach samochodowych wyścigów RC zarejestrowanych jest 3000 zawodników. Z kolei w Niemczech; uwaga! Tylko w jednej klasie modeli Tamiya 2 WD jeździ ok. 4000 młodych zawodników. Wnioski i refleksje nasuwają się same. Dlatego tym bardziej daje to nam wiarę, że warto w Polsce rozwijać ideę propagowania wśród dzieci i młodzieży tego wspaniałego hobby. Nic nie jest w stanie nam przeszkodzić, mimo że spotykaliśmy się z krytyką osób tzw. “niereformowalnych”, z góry zakładających, że to nie może się udać. Również istniała krytyka w środowisku kilku rodziców zawodników, w dodatku nie będących seniorami. Sprzeciwiali się w kwestii dopuszczania do zawodów kolejnych nowych i młodych zawodników. Krytykowali zawody z udziałem najmłodszych rozpoczynających ten sport. To dlatego przed 2006 rokiem widoczna była stagnacja w rozwoju tej formy sportu oraz modelarstwa RC. Jednak obecnie to wszystko zmienia się, oczywiście na korzyść. Blisko dwa lata temu rozpoczynaliśmy propagowanie modelarstwa RC oraz wyścigów wraz z ok. 30 zawodnikami. Dzisiaj mamy już ponad 200 zawodników. Czyż nie jest to ogromny sukces?! Kolejnym sukcesem jest fakt, że wcześniej zawody dla najmłodszych w skali kraju odbywały się raz w roku w formie finału. Obecnie zawody te przybrały charakter tzw eliminacji ( a więc jest ich kilka) zwieńczonych oczywiście finałami zarówno w hali (indoor), jak i w terenie (outdoor). Jak juz wspominaliśmy nasi najmłodsi zawodnicy rozwijają swoją pasję na produktach firmy Tamiya. Jednak bardzo ważnym aspektem całej rywalizacji sportowej RC jest fakt, iż nie postrzegamy Krajowych Mistrzostw Modeli RC Tamiya jako konkurencji dla innych zawodów organizowanych, lecz jako ich wsparcie dwoma klasami; tj. 2WD Junior oraz 4WD Junior, w którym udział biorą tylko i wyłącznie produkty TAMIYA z jednoczesnym nastawieniem na angażowanie się w tę rywalizację sportową coraz większej liczby dzieci i młodzieży.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Modelarzy oraz ATA będą starać się wykorzystywać wszelkie pomysły zgłaszane w grupach zainetresowanych osób, które chciałyby tym sportem zająć się na co dzień. W ramach tych działań Ogólnopolskie Stowarzyszenie Modelarzy po rozmowach z Zarządem Głównym Ligi Obrony Kraju (LOK) – organizacją wiądącą w naszym kraju , której celem jest również popularyzacja wśród najmłodszych tego hobby – udało się doprowadzić do porozumienia, a jednocześnie akceptacji w zakresie organizacji Eliminacji Mistrzostw Polski Modeli RC z udziałem dzieci i młodzieży w dwóch klasach. Ponadto Stowarzyszenie pozyskało ogromne wsparcie organizacyjne, logistyczne oraz finansowe, aby móc sprostać wszelkim wyzwaniom, których zwieńczeniem będą Finały Mistrzostw Polski, mające bardzo uroczysty charakter, ze wspaniałymi pucharami, nagrodami rzeczowymi, itp. Kalendarz Mistrzostw Polski Modeli RC TAMIYA 2007/2008 został tak stworzony, aby mógł otworzyć wszystkim uczestnikom nie tylko w modelach Tamiya, interesujące możliwości i nowe wyzwania. Dlatego też nie powinno dziwić, iż będziemy kłaść nacisk na rozwój klas 2 WD Junior i 4 WD Junior oraz na to, ażeby produkty TAMIYA mogły być używane w tych klasach, ponieważ tylko tą drogą możemy zmierzać do realizacji marzeń dzieci, i rozkwitu sportu samochodowego RC, w szerokim znaczeniu tego słowa. W przyszlości będziemy robili wszystko w celu promowania zasad będących według nas podstawą sukcesu Mistrzostw Polski, a do których należą:
– popieranie szeroko pojmowanego sportu, tworzenie odpowiednich obiektów, kółek modelarskich, teamów sportowych,
– organizacja interesujących imprez,
– przejrzysty regulamin,
– rozwój ducha sportowego oraz umiejętności pracy w grupie

Mamy nadzieje, iż regulamin techniczny, który przedstawiamy w dalszej kolejności pozwoli nam utrzymać to, co do tej pory zdobyliśmy, a także, że wprowadzone udoskonalenia staną się bodźcem do dalszych pozytywnych zmian.
Będziemy szczęśliwi jeśli zechcą Państwo wziąć udział w Mistrzostwach Polski Modeli RC Tamiya 2007/2008 oraz życzymy Państwu sukcesu.

       ATA Sp.z o.o.       OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY
Start | Informacje | Zawody | OSM | Szkoła RC | Galeria | Media | Forum | Kontakt | 
Copyright C 2007 ATA