Regulamin

Poziom zaawansowany

  1. Przeznaczony dla dzieci i młodzieży posiadający własny model oraz uczestniczących w zawodach modeli samochodowych zdalnie sterownych.
  2. Uczestnik, po całym cyklu zajęć, będzie potrafił samodzielnie (bez pomocy) składać oraz naprawiać wszystkie uszkodzenia w swoim modelu, zdobędzie umiejętności ustawiania i kierowania modelem na poziomie zawodów ogólnopolskich, zdobędzie gruntowną wiedzę z zakresu krajowych przepisów technicznych i sportowych (zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem zajęć).
  3. Zajęcia w grupach 4-6 osób.
  4. Uczestnicy będą podzieleni na grupy tematyczne w zależności od modelu, który posiadają.
  5. Zajęcia będą odbywały się regularnie, częstotliwość oraz terminy spotkań będą ustalane indywidualnie dla każdej grupy.
  6. Cena za 1 godzinę zajęć – 30 zł (zapraszamy do zapoznania się z dokładnym cennikiem).
  7. Konieczność posiadania własnego modelu.
  8. Uczestnicy będą podzieleni na 3 poziomy zaawansowania, przydział do poszczególnych grup będzie się odbywał po przeprowadzeniu testów wstępnych oraz kończących dany cykl zajęć.
  9. Przewidywany czas szkolenia to około 2 lata. Czas ten może ulec zmianie w zależności od intensywności zajęć oraz predyspozycji i zaangażowania uczestników.
  10. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji, uczestnicy cyklu powinni brać udział w zawodach modelarskich.

Do Szkoły RC na poziomie zaawansowanym można się zapisywać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zajęcia będą się rozpoczynać po każdorazowym uformowaniu grupy ok. 6-osobowej w danej klasie.

Start | Informacje | Zawody | OSM | Szkoła RC | Galeria | Media | Forum | Kontakt | 
Copyright C 2007 ATA