AP – ATA Racing Team


Członkowie OSM wraz z Automobilklubem Polski powołali Komisję Modelarstwa Kołowego przy Automobilklubie Polski. KMK zamierza pozyskiwać nowych członków Automobilklubu Polski spośród zawodników RC i skupić wokół AK – PL kadrę najlepszych kierowców modeli RC w Polsce.

W tym celu w ramach Automobilklubu Polski powołaliśmy modelarski klub sportowy. Spośród członków klubu zostaną wyselekcjonowani najlepsi i najzdolniejsi zawodnicy, którym zostanie zaproponowana przynależność do Automobilklub Polski – ATA Racing Team, co wiąże się z uzyskaniem dodatkowego wsparcia.

Kolejnym etapem będzie propozycja przynależności zawodnika do grupy Team Tamiya Polska. Do grupy tej będą mogli należeć mistrzowie Polski w klasach 2WD, 4WD, Spec i Modiefied, oraz zawodnicy wybitnie utalentowani, wskazani przez przedstawiciela sponsora. Zasady udzielania wsparcia zostały określone poniżej.


Benefity wynikające z przynależności do zespołu AK PL, AK PL – ATA Racing Team oraz Team Tamiya Polska:

Poziom 1 – Zawodnik należący do klubu. Należy opłacić składkę i wypełnić deklarację członkowską.
 1. Preferencyjne warunki korzystania z torów w ramach treningów;
 2. Koszulki dla zawodników – odpłatnie;
 3. 10% rabatu na zakupy w sklepie ATA.
Poziom 2 – Kadra. AK PL – ATA Racing Team. Do tej grupy zaliczają się finaliści finałów „A” w poszczególnych klasach (Modified, Spec, 2WD, 4WD, 2WD Junior, 4WD Junior, DTM Junior, Gentelmen).
 1. Symboliczne opłaty za korzystanie z torów w ramach treningów;
 2. Koszulki dla zawodników – bezpłatnie;
 3. 20% rabat na zakupy w sklepie ATA;
 4. Refundowana opłata startowa na zawodach zagranicznych, 1 start w roku.
Poziom 3 – Team Tamiya Polska. Mistrzowie w poszczególnych klasach (Modified, Spec, 2WD, 4WD). Benefity jak w poziomie 2, a ponadto:
 1. W roku uzyskania tytułu zawodnik otrzymuje model;
 2. Nagrody rzeczowe od sponsorów;
 3. Refundowana opłata startowa na zawodach zagranicznych, 2 starty w roku.

KMK oraz OSM czynią starania w kierunku pozyskiwania kolejnych sponsorów, mające na celu zwiększenie oferty benefitów dla członków zespołów AK PL – ATA Racing Team i Team Tamiya Polska.


Zobowiązania zawodników zespołu AK PL – ATA Racing Team:

 1. Regularne uiszczanie składek członkowskich;
 2. Zawodnicy zobowiązani są nosić podczas zawodów, treningów, kontaktów z mediami i innych podobnych okoliczności dostępnych dla publiczności, koszulki klubowe z logiem klubu;
 3. Zawodnicy powinni właściwie oznaczać przynależność klubową w czasie rejestracji na zawody;
 4. Klub oczekuje, że wszyscy zrzeszeni zawodnicy wezmą udział w 80% imprez rangi Mistrzostw Polski Modeli RC;
 5. W czasie zawodów, zawodników klubu obowiązuje szczególna dyscyplina i przestrzeganie zasad fair-play;
 6. Zawodnicy zobowiązują się do regularnych treningów i dokładania wszelkich starań, aby osiągane przez nich wyniki sportowe były jak najlepsze.
 7. Oczekujemy, że udział w zawodach oraz w treningach nie może mieć złego wpływu na szkolne postępy w nauce zawodników. W przypadku wystąpienia złych wyników w nauce w czasie trwania sezonu, zawodnik może zostać zawieszony w prawach członka klubu.
Start | Informacje | Zawody | OSM | Szkoła RC | Galeria | Media | Forum | Kontakt | 
Copyright C 2007 ATA